โปรไฟล์การตลาดออนไลน์ทั่วโลกปี 2011 พยากรณ์ ทำงานไต้หวัน

โอกาสทางการตลาดที่จะหางานไต้หวัน แบบถูกกฏหมาย

ด้วยการทำงานอย่างหนักและการจัดการเศรษฐกิจที่ดีมานานหลายทศวรรษไต้หวันได้เปลี่ยนจากเกาะเกษตรกรรมที่ด้อยพัฒนาเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง การส่งออกสร้างประมาณ 70% ของการเติบโตของ GDP ของไต้หวัน หางานไต้หวัน ในปี 2552 จีดีพีคาดว่าจะอยู่ที่ 717.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ PPP ต่อคนอยู่ที่ 29,800 ดอลลาร์ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% ในปี 2552 เทียบกับ 4.1% ในปี 2551 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจีดีพีของไต้หวันที่แท้จริงตามการเติบโตในปี 2550 และ 2551 หดตัว 1.87% ในปี 2552 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในปี 2553 และการคาดการณ์คาดว่าจีดีพีจะโต 4.72%

 

ไต้หวันให้ความสำคัญกับความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจในการปรับปรุงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้ามช่องแคบ 

บันทึกทางการเงินสามฉบับในเดือนมกราคม 2010 เปิดเกาะเพื่อการลงทุนที่มากขึ้นจาก บริษัท ทางการเงินและนักลงทุนของแผ่นดินใหญ่ให้โอกาสใหม่แก่ไต้หวัน การประมาณการของแรงงานโดยอาชีพจัดอันดับการให้บริการ 58%, อุตสาหกรรม 36.8% และการเกษตร 5.1% หางานไต้หวัน2562 อย่างไรก็ตามประเทศเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อัตราการเกิดของไต้หวันนั้นต่ำที่สุดในโลกเพิ่มโอกาสการขาดแคลนแรงงานในอนาคตอุปสงค์ในประเทศที่ลดลงและรายรับภาษีที่ลดลง นอกจากนี้ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและช่องว่างความยากจนที่กว้างขึ้นเป็นความท้าทายระยะยาวที่สำคัญที่ประเทศต้องเผชิญกับนโยบายใหม่ ๆ ในการจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้

ไต้หวันเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ หางานไต้หวัน ผู้หญิง และการพัฒนาในอนาคตจะพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงต่อไปสู่เทคโนโลยีระดับสูงและเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการบริการและการแกะสลักออกมาเป็นช่องทางในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก แม้จะมีวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน แต่ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สิ่งนี้จะ จำกัด อัตราเงินเฟ้อที่นำเข้า

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด

ในปี 2009 การนำเข้าทั้งหมดไปยังไต้หวันมีมูลค่าประมาณ 174.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เครื่องมือทางแสงและความแม่นยำผลิตภัณฑ์สารสนเทศและการสื่อสารเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าสารเคมีโลหะพื้นฐานอุปกรณ์ขนส่งและน้ำมันดิบ พันธมิตรนำเข้าหลักของไต้หวันคือญี่ปุ่น 20.7% จีน 14% สหรัฐ 10.3% เกาหลีใต้ 6% และซาอุดิอาระเบีย 4.8% หา งาน ที่ ไต้หวัน ปัจจุบันไต้หวันเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่สิบของสหรัฐอเมริกาตามข้อมูลของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา การค้าสองทางของไต้หวันกับสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 41.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2552 การส่งออกทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ 203.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2552 ตลาดสำคัญ ได้แก่ จีน 26.6% ฮ่องกง 14.4% 11.6% ญี่ปุ่น 7.2% และสิงคโปร์ 4.2% . สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออปติคอลและความแม่นยำผลิตภัณฑ์ข้อมูลและการสื่อสารผลิตภัณฑ์สิ่งทอโลหะพื้นฐานและพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง

ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบและภาษี

นอกจากจะเป็นสมาชิกของ WTO ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 ไต้หวันยังเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียและเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกด้วย การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของไต้หวันและความปรารถนาที่จะบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ไต้หวันเป็นประเทศที่เปิดกว้างมากมีภาษีศุลกากรที่ต่ำมาก ปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยอยู่ที่ 8.25% และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่แท้จริงคือ 3.25%

โอกาสทางการตลาดออนไลน์

จากข้อมูลของ internetworldstats.com ในปี 2009 ไต้หวันมีส่วนแบ่งการตลาดทางอินเทอร์เน็ต 65.9% จาก 22.9 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน 15.2 ล้านคนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปกติและ 5 ล้านคนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ชายจำนวนมาก (56%) มากกว่าผู้หญิง (52%)หางานไต้หวัน2019ใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มอายุ 95% ของคนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปีใช้อินเทอร์เน็ต

การตั้งค่าภาษาออนไลน์

เครื่องมือค้นหาของไต้หวันใช้ภาษาจีนกลางแบบดั้งเดิมซึ่งไม่ได้ใช้ตัวอักษรแบบง่ายเช่นในจีนแผ่นดินใหญ่ แคมเปญออนไลน์สำหรับประเทศหนึ่งจะไม่แปลโดยตรงกับอีกประเทศหนึ่ง