ประโยชน์ของตู้เอกสาร

ประโยชน์ของตู้เอกสารของ PC
ระบบการจัดเก็บของ PC สามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง ทางเลือกใหม่ของการจัดเก็บเอกสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ปัญหาเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณใช้ตู้รางเลื่อนของ PC
– เอกสารมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้น แต่ พื้นที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ
– สิ้นเปลืองพื้นที่ในการใช้สอยในการทำงานด้านอื่น เนื่องจาก ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่จัดเก็บเอกสาร
– สิ้นเปลืองเวลา แรงงานในการค้นหาเอกสาร เพราะ เอกสารไม่เป็นหมวดหมู่ขาดระบบการจัดเก็บที่ดี
– ค่าใช้จ่ายในหน่วยงานเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจาก ต้องขยายต่อเติมหรือเช่าพื้นที่ให้เหมาะสมลงตัว
SAVE ช่วยประหยัดพื้นที่ SAVE ช่วยประหยัดเวลา
รูปแบบการจัดเก็บเอกสารระบบใหม่ เอกสารจำนวนมากจะถูกจัดเก็บอย่างเป็น ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร หมวดหมู่ ไม่กระจัดกระจาย ทำให้สามารถได้มากถึง 50 % และเพิ่มปริมาณเอกสาร ค้นหาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วได้มากกว่าการจัดเก็บระบบเดิมอย่างน้อย ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 1 เท่าตัว

SAVE ช่วยประหยัดเงิน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ปัญหาขาดแคลนพื้นที่การจัดเก็บเอกสารจะ ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม หมดไป เมื่อใช้ SAVE ไม่ต้องขยายต่อเติม รวมถึงการใช้งานที่ทรงประสิทธิภาพ หรือเช่าพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งจะ สูงสุด ช่วยส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ ทำให้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น การทำงาน ภายในหน่วยงานมองดูทันสมัย เป็นระเบียบ สะอาดตา สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงาน แข็งแรง ปลอดภัย ลดระยะทาง เพิ่มประสิทธิภาพ จากคณะผู้บริหารและช่างผู้ชำนาญ การจัดเก็บเอกสารด้วย PC นอกจากจะเฉพาะเรื่องตู้รางเลื่อนมานานกว่า 30 ปี ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสารและเพิ่มด้วยเทคนิคการออกแบบพิเศษเกี่ยวกับ พื้นที่การทำงานให้มากขึ้นแล้วยังช่วยลดรางและล้อจึงจะไม่เกิดปัญหาการโค่นล้ม ระยะทางในการเข้าถึงเอกสารให้น้อยลงตกรางของตู้ ทำให้ไม่เสียเวลาและพลังงานในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น
เหมาะสมลงตัว เกิดประโยชน์สูงสุด